Chồng người đi ngược về xuôi,
Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]