Chồng người đi ngược về xuôi,
Chồng em ngồi bếp sờ đuôi con mèo.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1978