Sóng ơi, sóng về đâu?

Tôi cười và trôi đi
đến tận bờ biển cả

Biển ơi biển về đâu?

Ngược dòng nước tôi tìm
về suối nguồn an nghỉ

Phong ơi làm chi đó?

Tôi chẳng muốn nói gì
chỉ biết run rẩy thôi

Khao khát ơi khao khát
theo sông biển về đâu?

(Bốn con chim không đích
đậu trên ngọn phong cao)


Nguồn: 36 bài thơ, Federico García Lorca, NXB Lao động, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)