06/07/2022 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh biệt
Despedida

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi estrange vào 23/03/2008 04:19

 

Nguyên tác

Si muero
dejad el balcón abierto.

El niño come naranjas
(Desde mi balcón lo veo.)

El segador siega el trigo.
(Desde mi balcón lo siento).

¡Si muero,
dejad el balcón abierto!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu tôi chết
Xin hãy để ban công rộng mở

Cậu bé đang ăn cam
(Từ ban công tôi có thể thấy)

Nhà nông đang gặt
(Từ ban công tôi có thể nghe)

Nếu tôi chết,
Xin hãy để ban công rộng mở

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Vĩnh biệt