五百年桑田滄海

五百年桑田滄海,
頑石也長滿青苔,
長滿青苔。
五百年桑田滄海,
頑石也長滿青苔,
長滿青苔。
只一顆心兒未死,
向往看逍遙自在,
逍遙自在。
哪怕是野火焚燒,
哪怕是冰雪覆蓋。
依然是志向不改,
依然是信念不衰。
蹉跎了歲月,
激蕩著情懁。
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?

 

Ngũ bách niên tang điền thương hải

Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài,
Trường mãn thanh đài.
Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài,
Trường mãn thanh đài.
Chỉ nhất khoả tâm nhi vị tử,
Hướng vãng khán tiêu dao tự tại,
Tiêu dao tự tại.
Na phạ thị dã hoả phần thiêu,
Na phạ thị băng tuyết phúc cái.
Y nhiên thị chí hướng bất cải,
Y nhiên thị tín niệm bất suy.
Tha đà liễu tuế nguyệt,
Khích đãng trước tình hoài.
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?

 

Dịch nghĩa

Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu,
Tảng đá cứng cỏi cũng phủ xanh rêu,
Phủ xanh rêu.
Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu,
Tảng đá cứng cỏi cũng phủ xanh rêu,
Phủ xanh rêu.
Chỉ còn một trái tim là chưa chết,
Nhìn lại quá khứ tiêu dao tự tại,
Tiêu dao tự tại.
Nào sợ lửa nội đốt thiêu,
Nào sợ băng tuyết che phủ.
Chí hướng vẫn y nguyên không thay đổi,
Niềm tin vẫn y nguyên không suy giảm.
Đã để phí hoài năm tháng,
Ngậm ngùi mang hoài bão.
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?


(Khúc này là nhạc mở đầu và kết thúc phim Tây du ký)

Từ: Diêm Túc 閻肅
Khúc: Hứa Cảnh Thanh 許鏡清
Xướng: Uất Quân Kiếm 郁鈞劍

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Năm trăm năm vật đổi sao dời
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh,
Năm trăm năm! năm trăm năm!
Ngũ hành Sơn nặng, giam cầm thân ta.
Bao ngày bão tuyết sương sa
Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim…

Còn đây rừng rực trái tim,
Thương về chốn cũ dõi tìm tiêu dao.
Anh hùng ngang dọc Trời cao,
Sá chi lửa đốt, sợ nào giá băng.
Vẫn nguyên chí hướng tung hoành,
Lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên.

Tiếc thay năm tháng triền miên,
Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.
Vì sao? Vì sao? Chí tang bồng,
Bỗng thành cá chậu chim lồng xót xa!


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.17
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu,
Đá vô tri rêu phủ cũng xanh màu.
Chỉ còn một trái tim cùng năm tháng,
Nhìn tự tại tiêu dao lùi dĩ vãng,
Nay còn đâu...

Sá gì lửa đốt thiêu,
Nào sợ băng tuyết phủ.
Chí hướng mãi một lòng không thay đổi,
Niềm tin giữ vững chẳng giảm suy.
Đã phí thời gian cùng tuế nguyệt,
Những mang ơn một mối tình hoài.
Hỏi vì đâu?
Hỏi vì đâu?
Thân đây lại gặp cảnh này?
Hỏi vì đâu?


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Lời dịch trong phim

Năm nao trứng đá nở thành người
Lập chí tu hành cũng đến nơi
Muôn kiếp rong chơi nơi thắng cảnh
Một giây biến đổi động đất trời
Đánh trên đạp dưới lòng hung bạo
Nhục thánh trộm đơn loạn cả trời
Ôi thời oanh liệt đâu còn nữa
Biết ngày nào thoát cuộc đời ơi

Một mình một kiếm dọc ngang tung hoành
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen Gia Linh

Rêu phong phủ kín đá mòn
Biển xanh đã hoá chỉ còn nương dâu
Năm trăm năm vụt qua đầu
Chỉ còn vương vấn chút sầu trên vai

Lửa hoang đốt cháy tóc tai
Con tim nhiệt huyết chẳng phai căng đầy
Một thân phong ấn hao gầy
Tiêu dao tự tại tháng ngày còn đâu

Phí hoài năm tháng bấy lâu
Ngậm ngùi hoài bão dãi dầu sương mai
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Thân ta như đã an bài thế sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời