15.00
Nước: Trung Quốc (Hiện đại)
1 bài thơ
4 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Trạch Đông (44 bài)
- Quách Mạt Nhược (70 bài)
- Cố Thành (24 bài)
- Băng Tâm (20 bài)
- Hồ Thích (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/07/2007 16:25 bởi Vanachi
Dương Khiết 杨洁, đạo diễn phim Tây du ký năm 1985 tại Trung Quốc.