25.00
Nước: Trung Quốc (Hiện đại )
1 bài thơ
4 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Mao Trạch Đông (46 bài)
- Quách Mạt Nhược (71 bài)
- Cố Thành (25 bài)
- Băng Tâm (20 bài)
- Dư Quang Trung (43 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/07/2007 16:25 bởi Vanachi
Dương Khiết 杨洁, đạo diễn phim Tây du ký năm 1985 tại Trung Quốc.