28/01/2023 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngũ bách niên tang điền thương hải
五百年桑田滄海

Tác giả: Diêm Túc - 阎肃

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2007 17:46

 

Nguyên tác

五百年桑田滄海,
頑石也長滿青苔,
長滿青苔。
五百年桑田滄海,
頑石也長滿青苔,
長滿青苔。
只一顆心兒未死,
向往看逍遙自在,
逍遙自在。
哪怕是野火焚燒,
哪怕是冰雪覆蓋。
依然是志向不改,
依然是信念不衰。
蹉跎了歲月,
激蕩著情懁。
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?
為什麼,為什麼,
偏有這樣的安排?

Phiên âm

Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài,
Trường mãn thanh đài.
Ngũ bách niên tang điền thương hải,
Ngoan thạch dã trường mãn thanh đài,
Trường mãn thanh đài.
Chỉ nhất khoả tâm nhi vị tử,
Hướng vãng khán tiêu dao tự tại,
Tiêu dao tự tại.
Na phạ thị dã hoả phần thiêu,
Na phạ thị băng tuyết phúc cái.
Y nhiên thị chí hướng bất cải,
Y nhiên thị tín niệm bất suy.
Tha đà liễu tuế nguyệt,
Khích đãng trước tình hoài.
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?
Vị thập ma, vị thập ma?
Thiên hữu giá dạng đích an bài?

Dịch nghĩa

Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu,
Tảng đá cứng cỏi cũng phủ xanh rêu,
Phủ xanh rêu.
Năm trăm năm bãi bể biến nương dâu,
Tảng đá cứng cỏi cũng phủ xanh rêu,
Phủ xanh rêu.
Chỉ còn một trái tim là chưa chết,
Nhìn lại quá khứ tiêu dao tự tại,
Tiêu dao tự tại.
Nào sợ lửa nội đốt thiêu,
Nào sợ băng tuyết che phủ.
Chí hướng vẫn y nguyên không thay đổi,
Niềm tin vẫn y nguyên không suy giảm.
Đã để phí hoài năm tháng,
Ngậm ngùi mang hoài bão.
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?
Bởi vì sao, bởi vì sao,
Ta lại chịu cảnh như thế này?

Bản dịch của Hoàng Tâm

Năm trăm năm vật đổi sao dời
Đá vô tri cũng ngậm ngùi rêu xanh,
Năm trăm năm! năm trăm năm!
Ngũ hành Sơn nặng, giam cầm thân ta.
Bao ngày bão tuyết sương sa
Chim bay hút bóng, mắt nhoà cánh chim…

Còn đây rừng rực trái tim,
Thương về chốn cũ dõi tìm tiêu dao.
Anh hùng ngang dọc Trời cao,
Sá chi lửa đốt, sợ nào giá băng.
Vẫn nguyên chí hướng tung hoành,
Lòng tin ở lẽ công bằng vẫn nguyên.

Tiếc thay năm tháng triền miên,
Trách ta, thành kẻ than phiền vô công.
Vì sao? Vì sao? Chí tang bồng,
Bỗng thành cá chậu chim lồng xót xa!
(Khúc này là nhạc mở đầu và kết thúc phim Tây du ký)

Từ: Diêm Túc 閻肅
Khúc: Hứa Cảnh Thanh 許鏡清
Xướng: Uất Quân Kiếm 郁鈞劍
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêm Túc » Ngũ bách niên tang điền thương hải