Gặp nhau đã khó muôn vàn,
Gặp rồi, ly biệt lại càng khó hơn.
Bao nhiêu tâm sự trong lòng,
Thiếp tình sâu nặng, chí chàng quyết đi.
Duyên chưa gặp, hận chia ly,
Dãi bày sao hết những gì vấn vương.
Chúc chàng may mắn lên đường,
Chuyện đời dễ toại lòng người mấy khi.
Thôi thì dứt áo chàng đi,
Khuyết tròn ngắm bóng trăng kia bao lần.
Người đi hồn vẫn như gần,
Chỉ trong giấc mộng vẫn còn thấy nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.