敢問路在何方

你挑著擔、
我牽著馬,
迎來日出、
送走萬象。
踏平坎坷、
成大道,
斗罷艱險、
又出發、
又出發。
啦啦啦啦啦、
啦啦啦啦啦。
幾番番春秋冬夏,
你嚐嚐酸甜苦辣。
敢問路在何方?
路在腳下!
敢問路在何方?
路在腳下!

 

Cảm vấn lộ tại hà phương

Nhĩ khiêu trước đảm,
Ngã khiên trước mã,
Nghinh lai nhật xuất,
Tống tẩu vạn tượng.
Đạp bình khảm khả,
Thành đại đạo,
Đấu bãi gian hiểm,
Hựu xuất phát,
Hựu xuất phát.
Lạp lạp lạp lạp lạp,
Lạp lạp lạp lạp lạp.
Kỷ phiên phiên xuân thu đông hạ,
Nhĩ thường thường toan điềm khổ lạt.
Cảm vấn lộ tại hà phương?
Lộ tại cước hạ.
Cảm vấn lộ tại hà phương?
Lộ tại cước hạ.

 

Dịch nghĩa

Anh gồng gánh,
Tôi dắt ngựa,
Đón mặt trời lên,
Đuổi đi mọi thứ (chắc là mọi yêu quái).
Đạp bằng những gập ghềnh,
Thành đường bằng,
Chiến thắng gian hiểm,
Lại xuất phát,
Lại xuất phát.
La la la la la,
La la la la la.
Biết bao lần xuân hạ thu đông,
Anh nếm bao chua ngọt đắng cay.
Hỏi đường tại nơi nào?
Đường dưới chân ta!
Hỏi đường tại nơi nào?
Đường dưới chân ta!


(Khúc này là nhạc mở đầu và kết thúc phim Tây du ký)

Từ: Diêm Túc 閻肅
Khúc: Hứa Cảnh Thanh 許鏡清
Xướng: Tưởng Đại Vĩ/Trương Bạo Mặc 蔣大為/張暴默

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của sabina_mller

Khi anh gồng gánh, tôi dắt ngựa
Đón ánh bình minh, đuổi tà ma
Đạp bằng ghập ghềnh, ta đi tới
Chiến thắng hiểm nguy bao ngày qua.
Lại xuất phát, nào cùng xuất phát.

Biết bao lần xuân hạ thu đông
Chua ngọt đắng cay anh từng nếm
Đường tại nơi nào có biết không?
Đường dưới chân ta, chẳng êm đềm
Đường tại nơi nào, có biết không?
Đường dưới chân ta, chẳng êm đềm.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Anh gánh gồng,
Tôi đẩy ngựa,
Mặt trời lên,
Tan khí ám.

Đường xa lắc,
Bao gập gềnh,
Bẫy hiểm nguy,
Có sợ gì,
Đi thành phẳng.
Là lá la,
Là lá la,
Ta xuất phát.

Đường đi qua
Bao Xuân, Hạ
Và Thu, Đông
Có ngọt bùi,
Nhiều cay đắng
Con đường xa
Là lá la
Anh nếm trải.

Đường nơi đâu?
Hãy lại gần
Đường hiện ra
Dưới chân ta
Là lá la,
Là lá la.
Dưới chân ta
Nào xuất phát...


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi dắt ngựa, anh gánh gồng
Ánh dương lên, đuổi đến cùng tà ma
Gập ghềnh gian khó phôi pha
Đạp bằng tất thảy, đường xa hóa gần
Gian nan hiểm trở muôn phần
Cùng nhau ta vượt, ngại ngần gì đâu
Lại cùng cất bước bên nhau
Lên đường xa lắc mưu cầu gió sương

Bao lần xuân hạ thu đông
Bao lần nếm trải ngọt lòng đắng cay
Đường đi… ta hỏi ai hay?
Đường đi ngay dưới chân này, hỡi ta!
Đường đi… hỏi những gần xa?
Đường đi ngay dưới chân ta, hỡi người!


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời