16/07/2024 00:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm vấn lộ tại hà phương
敢問路在何方

Tác giả: Diêm Túc - 阎肃

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2007 17:44

 

Nguyên tác

你挑著擔、
我牽著馬,
迎來日出、
送走萬象。
踏平坎坷、
成大道,
斗罷艱險、
又出發、
又出發。
啦啦啦啦啦、
啦啦啦啦啦。
幾番番春秋冬夏,
你嚐嚐酸甜苦辣。
敢問路在何方?
路在腳下!
敢問路在何方?
路在腳下!

Phiên âm

Nhĩ khiêu trước đảm,
Ngã khiên trước mã,
Nghinh lai nhật xuất,
Tống tẩu vạn tượng.
Đạp bình khảm khả,
Thành đại đạo,
Đấu bãi gian hiểm,
Hựu xuất phát,
Hựu xuất phát.
Lạp lạp lạp lạp lạp,
Lạp lạp lạp lạp lạp.
Kỷ phiên phiên xuân thu đông hạ,
Nhĩ thường thường toan điềm khổ lạt.
Cảm vấn lộ tại hà phương?
Lộ tại cước hạ.
Cảm vấn lộ tại hà phương?
Lộ tại cước hạ.

Dịch nghĩa

Anh gồng gánh,
Tôi dắt ngựa,
Đón mặt trời lên,
Đuổi đi mọi thứ (chắc là mọi yêu quái).
Đạp bằng những gập ghềnh,
Thành đường bằng,
Chiến thắng gian hiểm,
Lại xuất phát,
Lại xuất phát.
La la la la la,
La la la la la.
Biết bao lần xuân hạ thu đông,
Anh nếm bao chua ngọt đắng cay.
Hỏi đường tại nơi nào?
Đường dưới chân ta!
Hỏi đường tại nơi nào?
Đường dưới chân ta!

Bản dịch của sabina_mller

Khi anh gồng gánh, tôi dắt ngựa
Đón ánh bình minh, đuổi tà ma
Đạp bằng ghập ghềnh, ta đi tới
Chiến thắng hiểm nguy bao ngày qua.
Lại xuất phát, nào cùng xuất phát.

Biết bao lần xuân hạ thu đông
Chua ngọt đắng cay anh từng nếm
Đường tại nơi nào có biết không?
Đường dưới chân ta, chẳng êm đềm
Đường tại nơi nào, có biết không?
Đường dưới chân ta, chẳng êm đềm.
(Khúc này là nhạc mở đầu và kết thúc phim Tây du ký)

Từ: Diêm Túc 閻肅
Khúc: Hứa Cảnh Thanh 許鏡清
Xướng: Tưởng Đại Vĩ/Trương Bạo Mặc 蔣大為/張暴默
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêm Túc » Cảm vấn lộ tại hà phương