Hà Nội
mùa thu rồi nhỉ
Yểu điệu
đài các
mà làm gì?
Chẳng hẹn
vàng lá vẫn rơi
Thả mình đi em
gương soi

Màu tím của ngày hôm qua
Màu hồng ngày hôm kia
Và màu trắng trong ngày xưa nữa
Bội mùa hư không!

Khâu lại chiếc ba-lô chưa kịp rũ bụi
– Ừ, em đi
Lại một hành trình không chú thích
Thân gái dặm trường
Mùa nào mà chẳng hư không…


11.9.2005