Đã quên rồi
Rộn ràng khúc thiếu nữ
Đồ, rê, mi...
Đã lâu rồi
Rầu rầu son, fa, rê
Xốn xang ư? chẳng thể...
Từng nốt nhạc em khâm liệm
Chôn cất tự ngày xưa ấy
Bỗng nẩy mầm dưới chân
Làm em luống cuống
Đêm nay...
Thanh điệu từ đâu vỗ về:
"Anh như lầu vắng
em như ánh trăng
"
Hình như gửi người cõi
bên kia...
"Bây giờ tháng mấy rồi, hỡi em?
anh đi tìm loài hoa...
"
Nhịp đa mang sầu xứ
Lại vang vang...
Chúa ơi, đừng cất tiếng nữa
Âm thanh người bủa vây
Rừng rậm thế, làm sao em biết lối về...
Bãi ngoài tưng bừng lửa trại
Mùi ngô nướng, rượu và hoa nữa
Người ấy đê mê hát
Chán vạn người vỗ tay
Khăn quàng sương
Mình em trốn chạy
Giờ này,
Đêm âm ỉ rơi...