153.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
11 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (154 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Anh Chi (45 bài)
Tạo ngày 28/11/2014 16:46 bởi tôn tiền tử
Dư Thị Hoàn tên thật là Vương Oanh Nhi, sinh năm 1947 tại Hải Phòng, quê gốc ở Trung Quốc. Bà từng là công nhân máy tiện tại xí nghiệp Z21 trong thời chiến tranh chống Mĩ. Sau năm 1979 bà chuyển sang làm kinh doanh, từng là trưởng đại diện một doanh nghiệp Hồng Kông tại Hải Phòng. Bà còn có bút danh khác là Nữ Lang Trung.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Suối nhỏ (tập thơ, Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, 1988)
- Bài mẫu giáo sáng thế (tập thơ, 1993)