Lúa mạch xanh rờn, thoảng hạnh hoa
Ngày xuân đồng ruộng cảnh bao la
Trời chiều năm ngựa không bon nữa
Sông vắng uyên ương vút cánh xa

tửu tận tình do tại