Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/04/2022 13:44 bởi tôn tiền tử
Dương Bật Trạc 楊弼擢 (1684-?) người xã Cổ Lễ, huyện Nam Chân, nay thuộc thị trấn Cổ Lễ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đỗ tiến sĩ khoa Ất Mùi niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) đời Lê Dụ Tông. Ông làm quan Hiến sát sứ. Tác phẩm có sách Giang sơn tri ngộ, Bình thuỷ cơ duyên. Ngoài ra, ông còn là tác giả hai bài văn bia tiến sĩ khoa 1661 và khoa 1676.