Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 01/10/2008 09:47 bởi Vanachi
An Đô vương Trịnh Cương 鄭棡 (1686–1729) là chúa Trịnh thứ sáu thời Lê Trung Hưng, cầm quyền từ tháng 5-1709 đến tháng 10-1729. Ông người làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hoá. Ông là chúa Trịnh duy nhất có cuộc đời và sự nghiệp trong thời thái bình thịnh trị không hề có nạn binh đao.