Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2009 04:06

秋夜有感

哭損雙眸斷盡腸,
怕黃昏後到昏黃。
更堪細雨新秋夜,
一點殘燈伴夜長。

 

Thu dạ hữu cảm

Khốc tổn song mâu đoạn tận trường,
Phạ hoàng hôn hậu đáo hôn hoàng.
Cánh kham tế vũ tân thu dạ,
Nhất điểm tàn đăng bạn dạ trường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Lăng

Lệ chảy sưng tròng dạ nát tan
Sợ hoàng hôn hết lại hôn hoàng
Đêm thu vừa chớm mưa phơ phất
Bóng lẻ canh khuya ngọn nến tàn


Nguồn: Tuyển dịch thơ Đường - Tống, KS Mai Lăng, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt lệ tròng sưng đứt ruột gan
Sau hoàng hôn sợ đến hôn hoàng
Buồn thêm lất phất mưa thu tối
Chiếc bóng canh thâu ngọn nến tàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt tổn đôi tròng đứt ruột gan,
Sau hoàng hôn lại đến hôn hoàng.
Mưa thu lất phất đêm càng tối,
Một bóng canh thâu ngọn đuốc tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời