25/07/2024 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hữu cảm
秋夜有感

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2009 04:06

 

Nguyên tác

哭損雙眸斷盡腸,
怕黃昏後到昏黃。
更堪細雨新秋夜,
一點殘燈伴夜長。

Phiên âm

Khốc tổn song mâu đoạn tận trường,
Phạ hoàng hôn hậu đáo hôn hoàng.
Cánh kham tế vũ tân thu dạ,
Nhất điểm tàn đăng bạn dạ trường.

Bản dịch của Mai Lăng

Lệ chảy sưng tròng dạ nát tan
Sợ hoàng hôn hết lại hôn hoàng
Đêm thu vừa chớm mưa phơ phất
Bóng lẻ canh khuya ngọn nến tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Thu dạ hữu cảm