Thành phố đã đổ rồi. Chúng tôi kéo nhau đến bên cửa sổ ngôi nhà, bởi thích xem một người điên. Mặt trời đang lặn hắt những tia sáng mệt mỏi lên những cỗ máy bị bỏ quên vô ích. Có ai đó thì thầm bên tôi:" Ta vẫn nhớ những ngày xa xưa, người ta có thể biến một con sói thành một con người. Và sau đó giảng dạy con người kia về những gì trái tim người chứa đựng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)