Trong cái chảo mỡ
Đặt trên hoả lò
Tôi nhìn thấy người yêu
Và mình đang khoả thân.

Củ hành xắt nhỏ
Rơi trên đầu chúng tôi
Khiến chúng tôi bị chảy nước mắt.
Chẳng khác gì một cuộc diễu hành,
Tôi bảo nàng, những bông hoa giấy
Khi có một gã
Vươn tới trăng.

“Phương tiện chuyên chở,”
Nàng đáp rất mơ hồ
Trong lúc chúng tôi chiên.
“Phương tiện chuyên chở!”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)