27/10/2021 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vận tải

Tác giả: Charles Simic

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 23:44

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Trong cái chảo mỡ
Đặt trên hoả lò
Tôi nhìn thấy người yêu
Và mình đang khoả thân.

Củ hành xắt nhỏ
Rơi trên đầu chúng tôi
Khiến chúng tôi bị chảy nước mắt.
Chẳng khác gì một cuộc diễu hành,
Tôi bảo nàng, những bông hoa giấy
Khi có một gã
Vươn tới trăng.

“Phương tiện chuyên chở,”
Nàng đáp rất mơ hồ
Trong lúc chúng tôi chiên.
“Phương tiện chuyên chở!”
Nguồn: http://www.tienve.org

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Simic » Vận tải