Bởi quá đói nghèo chúng tôi phải đặt mồi vào bẫy chuột. Trong hầm chứa thức ăn ắng lặng vô cùng. Tôi thấy bước chân lũ chuột lên xuống cầu thang, cả tiếng chúng vật nhau trong ổ tối.

Một con chuột trong khi nhấm tai tôi đã thì thào buồn bã:"Ôi những tháng ngày tồi tệ và đen tối của cả hai ta".

Rồi năm tháng lặng lờ trôi. Mẹ tôi mặc chiếc áo cổ lông mèo. Bà lặng lẽ và nhẫn nại vuốt cái cổ áo lông mèo cho đến lúc, những đốm lông mèo phát sáng cả nhà kho.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)