Khi gặp một con gián
Tôi không bạo tàn như bạn đâu nhé.
Tôi đứng lại như đã có chào hỏi thân thiện
Giữa đôi bên

Con gián này chẳng phải ai xa lạ.
Chúng tôi đã gặp nhau ở chỗ nọ chỗ kia,
Trong xó bếp lúc nửa khuya,
Và giờ đây trên chiếc gối.

Tôi có thể thấy hai sợi
Tóc đen của mình
Tủa ra trên đầu nó,
Và biết đâu còn có vật gì khác nữa chăng?

Nó mang những giấy tờ giả -
Đừng hỏi tại sao tôi biết nhá.
Những giấy tờ giả mạo, thưa vâng ạ,
Có dấu lăn ngón cái nhớp nhúa của tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)