27/10/2021 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con gián

Tác giả: Charles Simic

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 23:41

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Khi gặp một con gián
Tôi không bạo tàn như bạn đâu nhé.
Tôi đứng lại như đã có chào hỏi thân thiện
Giữa đôi bên

Con gián này chẳng phải ai xa lạ.
Chúng tôi đã gặp nhau ở chỗ nọ chỗ kia,
Trong xó bếp lúc nửa khuya,
Và giờ đây trên chiếc gối.

Tôi có thể thấy hai sợi
Tóc đen của mình
Tủa ra trên đầu nó,
Và biết đâu còn có vật gì khác nữa chăng?

Nó mang những giấy tờ giả -
Đừng hỏi tại sao tôi biết nhá.
Những giấy tờ giả mạo, thưa vâng ạ,
Có dấu lăn ngón cái nhớp nhúa của tôi.
Nguồn: http://www.tienve.org

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Simic » Con gián