Phật xanh
Trên sạp hàng.
Chúng tôi ăn nụ cười
Và nhả răng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)