Khi bom dứt, em thành hoa sữa
Nở bừng hương. Chỉ có anh nghe
Anh trở thành phố xá để thấm mùi hương em các ngõ
Và chính vì vết thương anh, mà hoa sữa lại về.