có một cái cảm giác gì trong tôi. chiến tranh đã qua lâu rồi, nhưng những dòng sự kiện lúc nào cũng dậy lại. tại sao con người có thể dũng cảm đến như vậy. liệu sau này trong muôn con người chúng ta có ai dám : "ta đốt thân ta - cho ngọn lửa chói loà - sự thật."