Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 09/07/2016 23:27 bởi tôn tiền tử
Trần Hoài Thư (1942-) tên thật là Trần Quý Sách, sinh tại Đà Lạt, là giáo viên Trường Trung học Trần Cao Vân ở Tam Kỳ, đồng thời viết văn, truyện ngắn. Năm 1980 ông sang định cư tại Hoa Kỳ.