Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Quỳnh (180 bài)
- Du Tử Lê (400 bài)
- Hữu Thỉnh (150 bài)
- Nguyễn Phan Hách (57 bài)
- Trần Vàng Sao (21 bài)
Tạo ngày 08/07/2016 23:27 bởi tôn tiền tử
Trần Hoài Thư (1942-) tên thật là Trần Quý Sách, sinh tại Đà Lạt, là giáo viên Trường Trung học Trần Cao Vân ở Tam Kỳ, đồng thời viết văn, truyện ngắn. Năm 1980 ông sang định cư tại Hoa Kỳ.