Ngục trung thư

Lệ ngân bàng ngọ ngục trung thư,
Khảng khái lâm phong hận hữu dư,
Thân bất anh hùng sinh diệt luỵ,
Sự phi vũ trụ tử đồ thư,
Cường quyền vũ hạ vô thiên nhật,
Dân tộc tùng trung tận nhục ngư,
Phủ kiếm nguyện thành thiên vạn tí,
Dân gian ma chướng nhất thời sừ!


Bài thơ này Châu Thượng Văn viết trong tù trước khi nhịn đói đến chết.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của bachthuy @Mộc Gia Trang

Trong tù ứa lệ tỏ tâm can,
Há nhụt lòng son dẫu hận tràn,
Sống chẳng anh hùng thôi uổng kiếp,
Việc chưa thành tựu chết đành oan,
Dưới vuốt xâm lăng trời khó rạng,
Dân là cá, thịt, đãi tham quan...
Kiếm báo ước vung thành vạn ảnh,
Tìm quét cho tan lũ bạo tàn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong tù ứa lệ tỏ tâm thư,
Há nhụt lòng son dẫu hận dư,
Thân chẳng anh hùng thêm sống luỵ,
Việc chưa thành tựu chết oan ru?
Cường quyền dưới gót khó trời rạng,
Như cá dân xem là thịt ư…
Kiếm báu ước vung thành vạn cánh,
Nhân dân quét sạch lũ thâm thù!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời