Gởi Lý Quốc Dũng và những người nằm lại trên chiến trường biên giới Tây Nam

Rừng chiều im nhịp thở
Nắng xanh soi hàng cây
Nghe mênh mang hương gió
Mùa Xuân về đâu đây?

Ngủ đi Anh, giấc nồng say
Đằm trong nhịp võng đất ngày bình yên
Đêm nào huyền hoặc trăng lên
Rừng sương khuya có chạnh niềm quê hương?
Bỏng sôi nghìn lửa chiến trường
Sắt son Anh một trái tim vì đời

Bao dòng máu đỏ tuôn rơi
Cho xanh câu hát, tiếng cười trẻ thơ
Quê ta đẹp mãi câu hò:
Thênh thang trời rộng
Xanh mùa én bay...


Lộc Tấn - TP Hồ Chí Minh
1979 - 1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]