Không sao hỏi được tin người ngọc,
Gió mát, trăng thanh quá quạnh hiu.
Chăn gối giá băng, đèn tựa tắt,
Đêm dài buồn bã nỗi cô liêu.

tửu tận tình do tại