Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:57

次韻裴二

不辭對酒更當歌,
落魄初年總未磨。
縱使遙情類友許,
可無佳句似陰何。

 

Thứ vận Bùi Nhị

Bất từ đối tửu cánh đương ca,
Lạc phách sơ niên tổng vị ma.
Túng sử dao tình loại hữu hứa,
Khá vô giai cú tự Âm Hà.

 

Dịch nghĩa

Trước rượu không từ chối, vả còn nên hát ca,
Tính lãng tử những năm đầu vẫn chưa bị mài mòn.
Ví phỏng tình xa bạn tốt có hứa,
Lẽ nào không có câu thơ đẹp tựa thơ của Âm Hà.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Không từ cất chén, lại hoà ca,
Lãng tử năm xưa chửa nhạt nhoà.
Ví phỏng tình xa bầu bạn hẹn,
Thơ hay quyết chẳng kém Âm Hà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đâu từ chén rượu lại ca vang
Lãng tử năm xưa tính vẫn còn
Bầu bạn tình xa nay đã hẹn
Âm Hà giai cú lẽ nào không

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời