24/03/2023 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Bùi Nhị
次韻裴二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:57

 

Nguyên tác

不辭對酒更當歌,
落魄初年總未磨。
縱使遙情類友許,
可無佳句似陰何。

Phiên âm

Bất từ đối tửu cánh đương ca,
Lạc phách sơ niên tổng vị ma.
Túng sử dao tình loại hữu hứa,
Khá vô giai cú tự Âm Hà[1].

Dịch nghĩa

Trước rượu không từ chối, vả còn nên hát ca,
Tính lãng tử những năm đầu vẫn chưa bị mài mòn.
Ví phỏng tình xa bạn tốt có hứa,
Lẽ nào không có câu thơ đẹp tựa thơ của Âm Hà.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Không từ cất chén, lại hoà ca,
Lãng tử năm xưa chửa nhạt nhoà.
Ví phỏng tình xa bầu bạn hẹn,
Thơ hay quyết chẳng kém Âm Hà.
[1] Âm Khanh tự Tử Kiên và Hà Tốn tự Trọng Ngôn, đều là nhà thơ nổi tiếng thời Nam Triều, Trung Quốc. Đỗ Phủ đời Đường thường khen thơ các vị này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thứ vận Bùi Nhị