Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2014 18:23

經讀書處

空齋休問舊書幃,
墻柳於今已十圍。
記得晨時雲雨夜,
一林黃葉掩柴扉。

 

Kinh độc thư xứ

Không trai hưu vấn cựu thư vi,
Tường liễu ư kim dĩ thập vi.
Ký đắc thần thì vân vũ dạ,
Nhất lâm hoàng diệp yểm sài phi.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Phòng văn vắng vẻ sách không tìm
Gốc liễu bên tường lớn vạn thiên
Nhớ những đêm dài mưa gió suốt
Sáng ra lá úa phủ đầy hiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phòng vắng thôi đừng xem sách cũ
Liễu tường nay đã lớn cao thay
Đêm mưa nhớ lúc khi trời sáng
Ngập lá vàng che kín cổng sài

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phòng văn vắng vẻ sách không xem,
Liễu bên tường cao lớn vạn thiên.
Nhớ những đêm dài mưa gió giật,
Sáng ra lá rụng phủ đầy hiên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời