04/10/2022 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh độc thư xứ
經讀書處

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2014 18:23

 

Nguyên tác

空齋休問舊書幃,
墻柳於今已十圍。
記得晨時雲雨夜,
一林黃葉掩柴扉。

Phiên âm

Không trai hưu vấn cựu thư vi,
Tường liễu ư kim dĩ thập vi.
Ký đắc thần thì vân vũ dạ,
Nhất lâm hoàng diệp yểm sài phi.

Dịch nghĩa

Phòng học trống, đừng hỏi màn sách nữa,
Liễu bên tường đến nay đã mười ôm.
Nhớ những đêm mưa gió lớn,
Một rừng lá vàng chặn kín cửa ra vào.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Phòng văn vắng vẻ sách không tìm
Gốc liễu bên tường lớn vạn thiên
Nhớ những đêm dài mưa gió suốt
Sáng ra lá úa phủ đầy hiên
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Kinh độc thư xứ