Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 16:56

玄空洞得空字

谷暗巖明又一重,
心風如扇月如弓。
千年石髓今成乳,
同我樽中酒亦空。

 

Huyền Không động đắc không tự

Cốc ám nham minh hựu nhất trùng,
Tâm phong như phiến nguyệt như cung.
Thiên niên thạch tuỷ kim thành nhũ,
Đồng ngã tôn trung tửu diệc không.

 

Dịch nghĩa

Hang tối, đá sang lại một lớp nữa,
Gió lộng như quạt, trăng như vành cung.
Tuỷ đá ngàn năm nay thành sữa;
Cũng trở thành không như rượu trong chén ta.


Động Huyền Không là động đẹp nhất ở núi Ngũ Hành, nay thuộc Đà Nẵng. Hai người bạn thơ đi cùng là Chí Đình và Minh Trọng, mỗi người cũng làm một bài theo hạn vận này.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Đá sáng hang mờ cảnh chập chùng
Gió lòng quạt mát, trăng như cung
Nghìn năm tuỷ đá nay thành nhũ
Cùng rượu trong chung cũng sạch không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đá sáng hang mờ lại một tầng
Gió hang tựa quạt, nguỵêt như cung
Nghìn năm tuỷ đá nay thành nhũ
Sóng sánh cùng ai chén rượu trong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đá sáng hang mờ cảnh lại trùng,
Gió lồng tựa quạt nguyệt như cung.
Nghìn năm đá thấm vôi thành nhũ,
Chén rượu cùng ta cũng sạch trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời