08/02/2023 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huyền Không động đắc không tự
玄空洞得空字

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/08/2014 16:56

 

Nguyên tác

谷暗巖明又一重,
心風如扇月如弓。
千年石髓今成乳,
同我樽中酒亦空。

Phiên âm

Cốc ám nham minh hựu nhất trùng,
Tâm phong như phiến nguyệt như cung.
Thiên niên thạch tuỷ kim thành nhũ,
Đồng ngã tôn trung tửu diệc không.

Dịch nghĩa

Hang tối, đá sang lại một lớp nữa,
Gió lộng như quạt, trăng như vành cung.
Tuỷ đá ngàn năm nay thành sữa;
Cũng trở thành không như rượu trong chén ta.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Đá sáng hang mờ cảnh chập chùng
Gió lòng quạt mát, trăng như cung
Nghìn năm tuỷ đá nay thành nhũ
Cùng rượu trong chung cũng sạch không
Động Huyền Không là động đẹp nhất ở núi Ngũ Hành, nay thuộc Đà Nẵng. Hai người bạn thơ đi cùng là Chí Đình và Minh Trọng, mỗi người cũng làm một bài theo hạn vận này.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Huyền Không động đắc không tự