Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2014 18:14

和慎思春日同諸友登鎮武館樓望湖見寄次韻

惜遊無計復登樓,
卻倚欗干望碧流。
君亦多情到煙水,
我猶遺恨滿汀洲。
日斜天地雙蓬鬢,
春靜江湖一白鷗。
遙想當年行樂處,
殘梅空自故宮頭。

 

Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận

Tích du vô kế phục đăng lâu,
Khước ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ,
Ngã do di hận mãn đinh châu.
Nhật tà thiên địa song bồng mấn,
Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn mai không tự cố cung đầu.


Thận Tư: xem chú thích bài Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận. Quán Trấn Vũ cũng gọi là quán Chân Vũ, ở bên Hồ Tây.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chẳng được lên lầu, tiếc cuộc chơi
Tựa lan can ngắm nước in trời
Nặng tình bác những vì mây nước
Để hận tôi còn phụ bãi doi
Trời đất bóng tà làn tóc rối
Bể hồ xuân lặng cái âu bơi
Xa xa tưởng lại nơi hành lạc
Cung cũ còn trơ một gốc mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu không lên đặng tiếc lần chơi
Đứng tựa lan can ngắm nước trôi
Người cũng nặng tình nơi khói sóng
Ta còn ôm hận chốn cồn doi
Xuân lành cò trắng đùa sông bể
Ngày xế tóc mây lộng đất trời
Hành lạc chốn xưa  vời nhớ lại
Mai già cung cũ đứng trơ thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời