23/09/2023 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận
和慎思春日同諸友登鎮武館樓望湖見寄次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2014 18:14

 

Nguyên tác

惜遊無計復登樓,
卻倚欗干望碧流。
君亦多情到煙水,
我猶遺恨滿汀洲。
日斜天地雙蓬鬢,
春靜江湖一白鷗。
遙想當年行樂處,
殘梅空自故宮頭。

Phiên âm

Tích du vô kế phục đăng lâu,
Khước ỷ lan can vọng bích lưu.
Quân diệc đa tình đáo yên thuỷ,
Ngã do di hận mãn đinh châu.
Nhật tà thiên địa song bồng mấn,
Xuân tĩnh giang hồ nhất bạch âu.
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ,
Tàn mai không tự cố cung đầu.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Chẳng được lên lầu, tiếc cuộc chơi
Tựa lan can ngắm nước in trời
Nặng tình bác những vì mây nước
Để hận tôi còn phụ bãi doi
Trời đất bóng tà làn tóc rối
Bể hồ xuân lặng cái âu bơi
Xa xa tưởng lại nơi hành lạc
Cung cũ còn trơ một gốc mai
Thận Tư: xem chú thích bài Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận. Quán Trấn Vũ cũng gọi là quán Chân Vũ, ở bên Hồ Tây.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoạ Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng Trấn Vũ quán lâu vọng hồ kiến ký thứ vận