Qua Oa đảo quốc vẻ hùng cường,
Phong tục ngàn xưa vẫn bảo tồn.
Liệu đến ngày nào thành tấp nập,
Giờ đang vất vả lão làm vườn!

tửu tận tình do tại