24/03/2023 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03
下賀洲雜記其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2020 23:43

 

Nguyên tác

爪哇地控海邦雄,
洲島偯然舊國風。
何日梯航通貢篚,
循劬今作老園翁。

Phiên âm

Qua Oa[1] địa khống hải bang hùng,
Châu đảo y nhiên cựu quốc phong[2].
Hà nhật thê hàng thông cốn phỉ,
Tuần cù kiêm tác lão viên ông.

Dịch nghĩa

Đất Qua Oa khống chế mặt biển thành nước mạnh,
Đảo phẳng rộng còn giữ nguyên phong tục nước cũ.
Ngày nào có cảnh tấp nập thông thương buôn bán,
Nay vẫn là ông lão làm vườn rụt rè, chăm chỉ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Qua Oa đảo quốc vẻ hùng cường,
Phong tục ngàn xưa vẫn bảo tồn.
Liệu đến ngày nào thành tấp nập,
Giờ đang vất vả lão làm vườn!
[1] Phiên âm Java, đảo lớn của Indonesia.
[2] Chỉ nếp sống thổ dân trên đảo (vào thời điểm này là thuộc địa Hà Lan).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03