Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2014 21:03

終夜獨悶

無風無月獨開情,
遶遍幽軒幾曲行。
蟋蟀不知人意事,
夜來還作感秋聲。

 

Chung dạ độc muộn

Vô phong vô nguyệt độc khai tình,
Nhiễu biến u hiên kỷ khúc hành.
Tất suất bất tri nhân ý sự,
Dạ lai hoàn tác cảm thu thanh.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Không trăng, không gió, dạ bời bời,
Hiên tối đi quanh mấy bận rồi.
Dế nọ biết chi tâm sự khách,
Đêm về ri rỉ tiếng thu thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Không trăng không gió chạnh lòng ai
Hiên tối loanh quanh dạo bước hoài
Lòng khách dế kia đâu biết được
Tiếng thu rền rã sướt đêm dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không trăng, không gió, dạ bâng khuâng,
Hiên tối đi quanh đã mấy lần.
Tâm sự dế kia sao khách biết,
Đêm về rền rỉ tiếng thu ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời