19/08/2022 05:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chung dạ độc muộn
終夜獨悶

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2014 21:03

 

Nguyên tác

無風無月獨開情,
遶遍幽軒幾曲行。
蟋蟀不知人意事,
夜來還作感秋聲。

Phiên âm

Vô phong vô nguyệt độc khai tình,
Nhiễu biến u hiên kỷ khúc hành.
Tất suất bất tri nhân ý sự,
Dạ lai hoàn tác cảm thu thanh.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Không trăng, không gió, dạ bời bời,
Hiên tối đi quanh mấy bận rồi.
Dế nọ biết chi tâm sự khách,
Đêm về ri rỉ tiếng thu thôi.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Chung dạ độc muộn