折檻旌直臣

百折臣心在,
曾攀殿檻傾。
直臣曾請劍,
赤帝面題旌。
樑棟誰勝荷?
堂簾自矢誠。
角仍群鹿援,
鱗許老龍攖。
鼎慮三台覆,
天教一柱擎。
冕冠僚志諒,
揖拱主恩明。
斬佞留清牘,
褒忠藉曲楹。
匠人停朴斲,
漢代表堅貞。

 

Chiết hạm tinh trực thần

Bách chiết thần tâm tại,
Tằng phan điện hạm khuynh.
Trực thần tằng thỉnh kiếm,
Xích đế diện đề tinh.
Lương đống thuỳ thăng hạ?
Đường liêm tự thỉ thành.
Giác nhưng quần lộc viện,
Lân hứa lão long anh.
Đỉnh lự tam thai phúc,
Thiên giao nhất trụ kình.
Miện quan liêu chí lượng,
Ấp củng chúa ân minh.
Trảm nịnh lưu thanh độc,
Bao trung tạ khúc doanh.
Tượng nhân đình phác trác,
Hán đại biểu kiên trinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trăm nguy bền giữ một lòng
Vịn tay ngạch cửa, chốt long gãy liền
Từng xin ban chiếu uỷ quyền
Vua khen trước mặt, tôi hiền xứng danh
Ghé vai gánh việc triều đình
Trước thềm thề quyết trung thành tấc son
Sừng nai chung sức sống còn
Vảy giương chả ngại chạm rồng uy nghi
Mảng lo chân vạc suy vi
Đỡ trời một cột ngại gì thế cô
Chí cao bè bạn hiểu cho
Vua không quên kẻ dốc lo khuông phò
Chém gian nịnh, ấy công to
Khen người trung nghĩa, thước đo người hiền
Dừng thay thợ đẽo ngợi khen
Trung thần nhà Hán, trung kiên ai bì

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăm thử thách lòng không lay ngã
Cửa điện vàng vịn đổ lan can
Từng xin được kiếm vua ban
Mặt rồng hớn hở ngợi khen tinh thần
Trước công đường tỏ lòng vinh dự
Làm cột rường phụng sự non sông
Hươu kia mạnh bởi ở sừng
Rồng nhờ có vảy nên không ngại gì
Lo đỉnh vạc một khi sụp đổ
Cột chống trời sẵn có rồi đây
Cân đai đáng mặt anh tài
Lòng cung kính nhận ơn trời vua ban
Chém kẻ nịnh hiên ngang án nghị
Khen người trung nghĩa khí ngời ngời
Hỡi ai đẽo gỗ dừng thôi
Quan hiền đời Hán cất lời ngợi ca

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăm thử thách bền giữ một lòng,
Điện vàng cửa vịn đổ nghiêng long.
Từng xin chiếu, kiếm vua ban thưởng,
Hớn hở được khen trước mặt rồng.
Trước điện tỏ lòng vinh dự ấy,
Trung thành thề phụng sự non sông.
Hươu nai kia mạnh nhờ sừng cứng,
Có vảy nên không ngại chạm rồng.
Đỉnh vạc lo khi làm sụp đổ,
Đây rồi sẵn có cột nâng trời.
Cân đai đáng mặt anh tài đó,
Chém kẻ nịnh gian công lập đời,
Ơn nhận vua ban lòng cung kính.
Khen người trung nghĩa khí sáng ngời.
Hỡi ai đẽo gỗ nên dừng lại,
Đời Hán trung thần, ca ngợi lời.

13.00
Trả lời