Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/04/2014 22:21

久坐

輕輕雲暗度,
淡淡月微光。
煙散蚊琴靜,
風條鳥韻長。
庭空交伏翼,
墻影舞疏榔。
興到忘言處,
悠然興亦忘。

 

Cửu toạ

Khinh khinh vân ám độ,
Đạm đạm nguyệt vi quang.
Yên tán văn cầm tĩnh,
Phong điều điểu vận trường.
Đình không giao phục dực,
Tường ảnh vũ sơ lang.
Hứng đáo vong ngôn xứ,
Du nhiên hứng diệc vong.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Mây lướt qua nhẹ nhẹ
Trăng lên sáng nhờ nhờ
Sương tan, muỗi bặt tiếng
Gió vuốt giọng chim xa
Sân vắng giao đôi cánh
Tường in bóng cau thưa
Hứng về, lời quên cả
Và hứng chẳng còn lưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Làn mây trôi nhè nhẹ
Ánh trăng sáng mơ mờ
Khói tan đàn muỗi lặng
GIó lướt tiếng chim xa
Tường bên cau múa bóng
Sân vắng dơi bay sà
Niềm vui quên cả nói
Cơn hứng cũng trôi qua

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làn mây nhè nhẹ qua,
Ánh trăng sáng mơ mờ.
Sương tan đàn muỗi lặng,
GIó vẳng tiếng chim xa.
Đàn dơi bay sân vắng,
Tường bên in bóng cau.
Hứng đến quên cả nói,
Cảm hứng cũng trôi qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời