12/08/2020 19:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu toạ
久坐

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2014 22:21

 

Nguyên tác

輕輕雲暗度,
淡淡月微光。
煙散蚊琴靜,
風條鳥韻長。
庭空交伏翼,
墻影舞疏榔。
興到忘言處,
悠然興亦忘。

Phiên âm

Khinh khinh vân ám độ,
Đạm đạm nguyệt vi quang.
Yên tán văn cầm tĩnh,
Phong điều điểu vận trường.
Đình không giao phục dực,
Tường ảnh vũ sơ lang.
Hứng đáo vong ngôn xứ,
Du nhiên hứng diệc vong.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Mây lướt qua nhẹ nhẹ
Trăng lên sáng nhờ nhờ
Sương tan, muỗi bặt tiếng
Gió vuốt giọng chim xa
Sân vắng giao đôi cánh
Tường in bóng cau thưa
Hứng về, lời quên cả
Và hứng chẳng còn lưa
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cửu toạ