Anh muốn cho lòng cố quên em
Bỏ lại sau lưng nỗi đời riêng
Có khi sẽ thấy ngày mai đến
Anh đã xoá nhoà bóng hình em
Nhưng ngại có gì đó cho em
Nên anh quay lại để tìm em
Em hiện thân đầy trong dĩ vãng
Anh biết đời không thể thiếu em

Làm sao anh có thể quên em?
Những gì ta có để mà quên?
Quên ước mộng đôi ta san sẻ
Làm sao anh biết nỗi lòng em?

Cố quên mà chẳng thể nào quên?
Em hãy cho anh biết tìm quên
Để anh có thể buông lời cuối
Hai tiếng thật buồn giã biệt em

Những đêm cô lẻ anh mệt nhoài
Nhiều khi anh khóc lệ mi cay
Mệt mõi mà lòng anh lại nghĩ
Làm gì để giữ em trong tay
Rồi anh nằm qua gối của em
Bắt đầu nhớ lại lúc xa em
Dù rằng anh biết ta đã hết
Nghe nỗi đau về giữa con tim

Làm sao cho anh quên được em?
Những gì ta có thôi hãy quên?
Quên hết mộng đời cho nhau đó
Làm sao anh hiểu hết lòng em?

Cố quên mà sao chẳng thể quên?
Hãy nói với anh làm sao quên
Để anh biết ngỏ lời sau cuối
Hai tiếng thật buồn… giã từ em…

Làm sao ngăn được anh yêu em?
Vì sao xin hãy nói đi em
Quên em với anh sao khó quá
Và khó nói lời… Giã biệt em…