32.67
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
5 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2008 21:58

歸寂

萬法歸空無所依,
歸寂真如目前機。
達悟心圓無所指,
水水心月泯心儀。

 

Quy tịch

Vạn pháp quy không, vô sở y,
Quy tịch, chân như mục tiền ky.
Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,
Thuỷ thuỷ tâm nguyệt dẫn tâm nghi.

 

Dịch nghĩa

Muôn vàn hiện tượng trở về với cái không, không nơi nương tựa,
Trở về cõi tịch mịch thì chân như là cơ trước mắt.
Cái tâm đạt ngộ đã viên mãn không thể chỉ ra được,
[Quan niệm] cái tâm như ánh trăng ở trong nước [chính là phương pháp để] gạt bỏ cái tâm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Muôn pháp về không, không tựa nương,
Chân như trước mắt, một con đường.
Cái tâm liễu ngộ khôn nơi chỉ,
Như bóng trăng nằm đáy đại dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Hồ Anh Khôi

Vạn pháp cũng chỉ là không
Làm sao có chỗ cho lòng tựa nương
Đạo kia chỉ một con đường
Ở ngay trước mắt mà dường xa xăm
Làm sao chỉ được ngộ tâm
Khác gì đáy nước bóng trăng lững lờ ...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Vạn pháp về không chỗ tựa không
Cõi tịch chân như trước mắt cùng
Viên tâm đã ngộ không thể chỉ
Tâm trăng đáy nước,cái tâm  không
* Chân như:thuật ngữ Phật giaó dịch nghĩa từ chữ Phạn Tathata còn dịch là Như,Như như, Bản vô:nghĩa là tình trạng chân thực,tính chân thực của sự vật.Trên thực tế tức là chỉ Tự tính,Thanh tịnh tâm Phật tính,Pháp thân,Như lai tạng,Tâm viên giác{ngộ tâm viên}

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn pháp về không chẳng tựa đâu
Đến nơi thanh tịnh thấy chân như
Liễu tâm đạt ngộ khôn bày tỏ
Đáy nước trăng soi ấy sở cầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Muôn pháp quay về một cái không,
Chân như tĩnh lặng chán chường mong.
Đạt rõ tâm can không chỗ nói,
Nước đầy tâm nguyệt ngại tâm đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiện tượng muôn vàn trở lại hư,
Trở về tịch mịch thấy chân như.
Cái tâm đạt ngộ thêm viên mãn,
Trong nước như trăng ánh lửng lờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn vàn hiện tượng về hư,
Trở về tịch mịch chân như rõ liền.
Cái tâm đạt ngộ cần thiền,
Như trăng trong nước ngại phiền nổi trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời