26/06/2024 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy tịch
歸寂

Tác giả: Bảo Giác thiền sư - 寳覺禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2008 21:58

 

Nguyên tác

萬法歸空無所依,
歸寂真如目前機。
達悟心圓無所指,
水水心月泯心儀。

Phiên âm

Vạn pháp quy không, vô sở y,
Quy tịch, chân như mục tiền ky.
Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,
Thuỷ thuỷ tâm nguyệt dẫn tâm nghi.

Dịch nghĩa

Muôn vàn hiện tượng trở về với cái không, không nơi nương tựa,
Trở về cõi tịch mịch thì chân như là cơ trước mắt.
Cái tâm đạt ngộ đã viên mãn không thể chỉ ra được,
[Quan niệm] cái tâm như ánh trăng ở trong nước [chính là phương pháp để] gạt bỏ cái tâm.

Bản dịch của Đỗ Văn Hỷ

Muôn pháp về không, không tựa nương,
Chân như trước mắt, một con đường.
Cái tâm liễu ngộ khôn nơi chỉ,
Như bóng trăng nằm đáy đại dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bảo Giác thiền sư » Quy tịch