Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 04:50

和杜錄事題紅葉

寒山十月旦
霜葉一時新
似燒非因火
如花不待春
連行排降葉
亂落剪紅巾
解駐籃轝看
風前唯兩人

 

Hoạ Đỗ lục sự đề hồng diệp

Hàn sơn thập nguyệt đán,
Sương diệp nhất thời tân.
Tự thiêu phi nhân hoả,
Như hoa bất đãi xuân.
Liên hàng bài giáng diệp,
Loạn lạc tiễn hồng cân.
Giải trụ lam dư khán,
Phong tiền duy lưỡng nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Lạnh lùng buổi sáng tháng mười,
Lá sương phơi núi cùng thời mới sao!
Như thiêu chẳng lửa mà thiêu,
Như hoa chẳng đợi xuân nào mới hoa.
Liền hàng, màn tía bày ra,
Rơi tung, xếp nếp khăn là đỏ ghê!
Muốn xem, dừng xuống kiệu tre,
Đứng chơi ngọn gió chỉ ta hai người.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 139, 12–1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Núi lạnh sáng tháng mười
Lá sương mới rơi rơi.
Đỏ thiêu không lửa đốt
Như hoa chẳng đợi thời.
Hàng lá bay lớp lớp
Khăn đỏ phất tơi bời.
Muốn xem dừng xuống kiệu
Trước gió chỉ hai người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạnh sao buổi sáng tháng mười
Lá sương đầy núi sắc phơi thắm màu
Như thiêu chẳng lửa thiêu đâu
Như hoa chẳng đợi  xuân tươi đón mừng
Tưởng như lá tía xếp hàng
Tung bay tựa chiếc khăn hồng tiễn ai
Kiệu tre dừng lại muốn coi
Trước làn gió thổi đứng chơi hai người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng lạnh tháng mười trong núi
Đẫm sương mai lá mới trổ ra
Đỏ không do lửa sinh ra
Đẹp như hoa, đợi chi hoa xuân thì
Lá lớp lớp phô bày đỏ chói
Rụng bay bay như dải khăn hồng
Xuống xe cho dễ ngắm trông
Hai người trước gió thấy lòng tràn thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạnh non buổi sáng tháng mười,
Lá sương đỏ núi cùng thời mới rơi.
Tự thiêu chẳng có lửa người,
Như hoa chẳng đợi xuân cười nở hoa.
Liên hàng lá tía bày ra,
Tung bay tựa chiếc khăn là hồng rơi.
Kiệu tre dừng xuống muốn coi,
Trước làn gió thổi đứng chơi hai người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời